Hvordan skrive fagfellevurdering?

Ni tips til fagfellevurdering av vitenskapelige artikler fra erfarne forskere.