Nils Rune Langeland ber om unnskyldning: – Legger meg helt flat
Annonse
Annonse

Nils Rune Langeland ber om unnskyldning: – Legger meg helt flat

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. januar 2022

I et innlegg i Khrono beklager Nils Rune Langeland overfor alle han har forulempet. Han innser at han hadde en konfronterende og provoserende stil, særlig overfor kvinner.

Han skriver at han ikke venter at alle skal tilgi ham eller at han blir fritatt for kritikk.

«Men å leggja meg heilt flat er det einaste eg kjenner for å gjera, og det einaste eg kan gjera i den situasjonen eg har skapt for meg sjølv og andre.»

Annonse

Det var i 2017 at Nils Rune Langeland ble avskjediget fra sin stilling som historieprofessor ved Universitetet i Stavanger.

Det nektet han å godta. Han gikk til sak for å få kjent vedtaket ugyldig, men tapte i Oslo tingrett i 2018.

Flesteparten av hendelsene som gjorde at han ble avskjediget handlet om «trakasserende adferd og krenkelser mot kollegaer og andre», ifølge regjeringsadvokaten.

Det var blant annet innlegg på Facebook, der han kom med negative karakteristikker av kolleger og andre. Det var meldinger med «upassende og seksualisert innhold» til kolleger, sin egen sjef og andre. Og at han hadde møtt opp på jobb beruset.  En fellesnevner for hendelsene var nettopp at det hadde vært alkohol med i bildet, og det kom også frem at Langeland hadde et alkoholproblem. Han skriver nå at alkohol ikke lenger er en sentral del av hverdagen hans og at han har fått profesjonell hjelp.

I dommen fra Oslo tingrett står det:

«Retten har gjennom bevisførselen funnet det bevist at Langeland ved flere tilfeller gjennom mange år har utvist ufin og ubehagelig adferd mot overordnede, kolleger og samarbeidspartnere i alkoholberuset tilstand og at han derved ved en rekke anledninger har krenket sine tjenesteplikter».

Vurderer å saksøke Universitetet i Tromsø

Det ble forrige uke kjent at Langeland vurderte å gå til søksmål mot Universitetet i Tromsø, etter å ha søkt på en førsteamanuensis-stilling der.

Han føler seg forbigått fordi den sakkyndige komiteen som skulle vurdere søkerne, aldri fikk se søknaden til Langeland, ifølge Khrono.

I innlegget skriver Langeland at han gjort det ganske bra som historiker.

«Men gjennom fleire år med akademisk sosialisering rundt alkohol utvikla eg etter kvart eit problem som også vart synleg i sosiale samanhengar. Over tid la eg meg til ein stil som var konfronterande, provoserande og i alle høve utfordrande, særleg overfor kvinner.»

Han understreker videre at han ikke forventer at alle skal forstå at han selv trodde dette var en god måte å komme innpå folk.

«I ettertid innser eg at eg tok feil. Skammeleg feil. Denne stilen og veremåten, som eskalerte med alkohol, har gjort at eg støytte frå meg folk, mista jobben, professortittelen, vener og kontaktar, mitt personlege omdøme og det meste anna som eg eigentleg ville ha.»

«Eg bed om orsaking overfor dei som vart råka av den ubehagelege sida av meg, som også var ei sjukeleg side av meg», skriver Langeland.

Les også: