Nils Rune Langeland ble ikke vurdert til stilling ved UiT. Nå klager han til Sivilombudet.
Annonse
Annonse

Nils Rune Langeland ble ikke vurdert til stilling ved UiT. Nå klager han til Sivilombudet.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 22. april 2022

Nils Rune Langeland søkte på en stilling som førsteamanuensis. Men søknaden hans ble ikke engang forelagt den sakkyndige komiteen som skulle vurdere søkerne.

– Sett fra vår side er det her begått grove saksbehandlingsfeil, og vi forventer at Sivilombudet tar tak i dette, og slår ned på det, sier Olav Lægreid, som er advokaten til Nils Rune Langeland, til Khrono.

Det var i 2017 at Langeland ble avskjediget fra sin stilling som historieprofessor ved Universitetet i Stavanger.

Annonse

Det nektet han å godta. Han gikk til sak for å få kjent vedtaket ugyldig, men tapte i Oslo tingrett i 2018.

Flesteparten av hendelsene som gjorde at han ble avskjediget handlet om «trakasserende adferd og krenkelser mot kollegaer og andre», ifølge regjeringsadvokaten.

Tidligere i år søkte Langeland på en stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø (UiT). Men søknaden hans ble ikke engang forelagt den sakkyndige komiteen som skulle vurdere søkerne.

Nå har Langeland klaget til Sivilombudet.

I et svar til Langeland om hvorfor han ikke ble vurdet av sakkyndig komite, skriver UiTs jurister, ifølge Khrono:

«Du ble gitt anledning til å uttale deg om de opplysninger som UiT har vedrørende rettsak og dom fra 2019 om avskjedigelse fra professorstilling ved UiS. Din uttalelse er vurdert. Det er ved UiT konkludert med at de forhold (mange tilfeller av uakseptabel adferd gjennom en årrekke) som er knyttet til din avskjedigelse ved UiS og dommen av januar 2019, er relevant og har direkte betydning for din personlige egnethet for førsteamanuensisstillingen ved UiT.»

UiT viser også til at det i vurderingen er vektlagt at dommen er av nyere dato, og at de påberopte forhold er i relativ nær fortid, samt at stillingen ved UiT er av samme kategori som stillingen ved UiS, dvs. en faglig stilling tillagt undervisnings‐ og forskningsoppgaver […]»

Tidligere har Langeland truet med å gå til sak mot UiT, men nå tar de altså saken til Sivilombudet i første omgang.

Lægreid legger til at hvis de får medhold hos der, vil de vurdere søksmål og et erstatningskrav.

UiT opplyser til Khrono i en e-post at de ikke har noen kommentarer til opplysningen om at Langeland skal ha sendt klage til Sivilombudet.

Nils Rune Langeland er imidlertid innstilt som nummer én av den sakkyndige komiteen på en annen stilling han har søkt på. Det er en stilling som førsteamanuensis i historie ved Høgskulen på Vestlandets (HVL) studiested i Sogndal.

HVL opplyser til Khrono at de legger opp til en ansettelse i stillingen 25. mai.

Les også: