NMBUs strømutgifter kan øke med 100 millioner

Rektoren ved NMBU ber regjeringen gripe inn for å hindre budsjettkutt på grunn av galopperende strømpriser.