Noen av de beste masterstudentene jeg har hatt kunne aldri ha kommet om vi hadde krevd studiepenger.

Et feilgrep som bør forebygges, kaller professor Vladimir Tikhonov regjeringens forslag om å innføre studieavgift for studenter fra andre land enn EØS-området.