Norsk på topp

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 23. april 2012

norsk-p--topp

 

Rangeringer: Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO) og NTNU i Trondheim er de eneste ikke-amerikanske institusjonene på en listen over de 25 institusjonene med størst faglig gjennomslag, skriver Adresseavisa. Rangeringen er gjennomført av doktorgradsstipendiatene Daniel Maliniak ved University of California og Ryan M. Powers ved University of Wisconsin. Rangeringen tar utgangspunkt i 25 variabler for artikler publisert i de tolv mest anerkjente tidsskriftene på fagfeltet. Dette er sammenholdt med antall ganger artiklene er sitert av andre fagfolk. PRIO havner på 16. plass og NTNU på 20. plass.

– Forskningsrapporten viser at vi har fagfolk innen statsvitenskap, geografi og økonomi som ligger helt i front. Det er jobbet målrettet og solid, over lang tid. Forskerne har vært dyktige og truffet med valget av interessante problemstillinger. Et miljø som nok har betydd ekstra mye er Senter for fremragende forskning der NTNU og Fredsforskningsinstituttet samarbeider. Dette må feires, sier leder for Institutt for sosiologi og statsvitenskap, professor Marit Reitan, til Adressa.

Kari Melby, prorektor for forskning ved NTNU, er ikke mindre fornøyd. Melby syns det er ekstra hyggelig at et miljø utenfor den teknologiske hovedprofilen får så godt skussmål.

Maliniak og Powers har tatt for seg periodene 1985-1995 og 1995-2006. Det er på listen for 1995-2006 at NTNUs og Fredsforskningsinstituttets navn dukker opp.