Norske museum skårar dårleg på forsking

Berre 7 av 71 museum får gode karakterar for forskingsinnsatsen i 2016.