Norske undervisere: Lærerstudentene er dårligst i klassen

Over 6000 forelesere har sagt sin mening om studentene sine. Mange av de som utdanner fremtidens lærere, mener at studentene deres har for dårlige forkunnskaper.