Norut Narvik blir ikke med over i Norce

Av Julia Loge

Publisert 4. oktober 2018

Forte Narvik og UiT kjøper alle aksjene.

– Formålet med oppkjøpet er å sikre størst mulig aktivitet og et godt samspill mellom det teknologiske kompetansemiljøet i Norut Narvik og fagmiljøet ved UiT, sier rektor Anne Husebekk i en pressemelding.

Oppkjøpet gjør at Forte nå eier 66,6 prosent og UiT 33,3 prosent av aksjene i selskapet.

I forbindelse med de pågående fusjonsforhandlingene mellom Norut-konsernet og NORCE , har både Norut Narvik, Forte og UiT sett det som ønskelig å finne en alternativ løsning for Norut Narvik. Forte og UiT vil sammen med Norut Narvik vurdere hvordan selskapet kan utvikles i en ny og fremtidsrettet struktur til det beste for utviklingen av et robust og ledende teknologimiljø i Narvik og Nord-Norge.

– UiT og Forte har et mangeårig og fruktbart samarbeid, og vi vil i fellesskap med Norut Narvik, arbeide for å finne gode og fremtidsrettede løsninger for selskapet og teknologimiljøet i landsdelen, sier styreleder i Forte Narvik, Eirik Frantzen.

Norut er det største forsknings- og innovasjonskonsernet i Nord-Norge, 30 av de 130 ansatte jobber i Narvik. Norut skriver i en pressemelding at salget av Norut Narvik legger til rette for fusjonen med Norce. Norce er et nyetablert forskningsselskap med rundt 900 ansatte fra de tidligere insituttene Uni Research, Christian Michelsen Research, IRIS, Agderforskning og Teknova.

  • Les også: