Kavliinstituttet for nevrovitenskap:

NTNU ber om mer penger til Moser-miljøet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 27. februar 2019

NTNU-rektor Gunnar Bovim spør Iselin Nybø om 35 millioner ekstra, men innrømmer at forespørselen kommer litt sent.

NTNU spør Kunnskapsdepartementet om de kan få 31 millioner kroner ekstra til Kavliinstituttet for nevrovitenskap. Universitetetsavisa  gjengir et brev som NTNU har sendt til departementet. Der står det at finansieringen av forskningen til nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser ved instituttet er sårbar og ustabil.

NTNU skriver at Moser-miljøet er en juvel innen norsk forskning. I dag har de en øremerket bevilgning på statsbudsjettet på 16 millioner kroner. «En økning av dette tilskuddet vil være den mest målrettede måten å sørge for nødvendig langsiktighet», skriver NTNU ved rektor Gunnar Bovim.

I en mail vedlagt brevet skriver Bovim at han er klar over at dette kommer litt sent med tanke på behandling av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som Stortinget vedtok forrige uke. Men han håper at det vil være mulig å finne midler til å styrke miljøet, skriver Universitetsavisa. Bovim skriver at NTNU  ikke klarer dette løftet helt alene. Mailen er stilet til statsråd Iselin Nybø.

Kavliinstituttet ble etablert av Moser og Moser, og har 120 ansatte. En tilskuddsøkning på 35 millioner vil kune sikre 20-25 nye forskerstillinger.

Ifølge brevet er forskningsaktiviteten til Kavliinstituttet nesten utelukkende avhengig av konkurranseutsatte, eksterne midler. Usikkerheten gjør det vanskelig å planlegge større og langvarige prosjekter med høy risiko, mener Bovim.

  • Les også: