- NTNU-ledelsen mangler tillit

Av Forskerforum

Publisert 29. mai 2015

Det er fortsatt sterk motstand mot storfusjonen, viser en spørreundersøkelse blant ansatte.

Fakta
  • er det einaste naturhistoriske museet i landsdelen
  • er eigd av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune
  • har 14 tilsette
  • har tre fagavdelingar innanfor botanikk, zoologi og geologi
  • ønskjer å bli del av Universitetet i Agder

Flertallet av de vitenskapelige ansatte ved NTNU er mot fusjonen, viser en undersøkelse Tekna har gjennomført blant medlemmer ved NTNU og høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag.

Institusjonene skal etter planen fusjoneres ved nyttår, men det er ikke nødvendigvis de ansattes fremste ønske. I en kronikk i Universitetsavisa redegjør tillitsvalgte i fagforeningen Tekna for resultatet i undersøkelsen, der 477 medlemmer har svart.

5 prosent for fusjon

Undersøkelsen viser at 43 prosent av de vitenskapelig ansatte ved NTNU er helt uenig i fusjon og 21 prosent er delvis uenig. Kun 5 prosent er helt enig i fusjonsvedtaket, mens 20 prosent er delvis enig. 11 prosent er nøytrale.

Ved HiST er ansatte delt, mens flertallet ved HiÅ og HiG er for fusjon, skriver Tekna.

I spørsmål om tillit til ledelsen er også medlemmene delt. Det er størst grad av tillit til egen ledelse i Gjøvik, og minst ved HiST. Blant de fast vitenskapelig ansatte ved NTNU, har 47 prosent manglende tillit til den øverste ledelsen, mens 23 prosent er nøytrale og rundt 30 prosent har tillit.

Samsvarerer med Forskerforbundet-undersøkelse

– Jeg tar innover meg de funnene Tekna har gjort i denne undersøkelsen, og jeg er nysgjerrig på hvilke gode råde de kan komme med, sier rektor ved NTNU Gunnar Bovim i en kommentar til Universitetsavisa.

Ansattrepresentanter i universitetsstyret mener samtidig at Tekna-undersøkelsen stemmer overens med inntrykket de sitter med.

– Teknas undersøkelse samsvarer med undersøkelsen Forskerforbundet hadde like før fusjonen ble vedtatt. Det gir troverdighet til begge undersøkelsene, sier NTNU-styremedlem Kristin Melum Eide til Universitetsavisa.

– Uroen vil legge seg

Styremedlem Helge Holden tror tallene fra Tekna er representative for hele NTNU, og mener dette stemmer godt overens med hans eget inntrykk.

– Problemet er at det er en ekstrem usikkerhet blant de ansatte. Du har både endring av fakultetsstruktur og usikkerhet rundt forskningstid. Alle kommer til å bli berørt, og folk liker ikke endring med mindre det er helt klart at det kommer noe positivt ut av det, sier han.

Rektor Bovim viser til at fusjonsprosessen nå er på et stadium hvor det har skjedd lite, og mener uroen blant ansatte vil endre seg når resultatene begynner å ta form.

– Folk venter på at noe skal skje, og etter som tida går, øker uroen og bekymringene. Det kan gjelde humanioras framtid og det kan gjelde skjebnen til siv.ing.-utdanningene ved de ulike fusjonerende institusjonene. Jeg kjenner et berettiget håp om at mye av denne uroen vil legge seg etter hvert som det kommer konkrete resultater ut av arbeidet som de ulike fusjonsgruppene gjør, sier Bovim.