– NTNU på publiseringstoppen
LUKK

- NTNU på publiseringstoppen

Av Forskerforum

Publisert 21. oktober 2013 kl. 09:45

Står for en femtedel av forskningsproduksjonen, ifølge rapport.

--ntnu-p--publiseringstoppen


Publisering i forskningstidsskrifter kan gi økonomisk uttelling for institusjonene.

Fakta

 

  • Også kalt «tellekantsystemet».
  • Innført ved universiteter og høgskoler i 2006.
  • Registrerer publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.
  • Publiseringspoeng utløser økonomiske midler til «opphavsinstitusjonen».
  • I 2013 gir en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 ett poeng, tilsvarende 31 952 kroner, mens nivå 2 gir tre poeng, tilsvarende 95 856 kroner. En bok gir 159 760 kroner på nivå 1 og 255 616 kroner på nivå to. Artikler i antologier gir 22 366 kroner på nivå 1 og 31 952 kroner på nivå 2. 

Ingen universiteter sanker publiseringspoeng som NTNU, skriver Universitetsavisa. Ifølge en rapport fra NTNUs bibliometriutvalg, står universitetet i Trondheim for en femtedel av poengproduksjonen i universitets- og høyskolesektoren. Ingen andre universiteter har hatt slik en økning i publiseringen, siden tellekantsystemet ble innført i 2006, skriver avisa.

Annonse

Tar større del av kaka

Systemet teller forskningsproduksjonen gjennom poeng tildelt for publisering av bøker og artikler, og fordeler midler fra en resultatbasert omfordelingspott. Ifølge rapporten har NTNUs andel av den resultatbaserte potten for vitenskapelig produksjon økt fra 15,7 prosent til 20,9 prosent i perioden.

Det er nettopp en institusjons andel av potten som har noe å si for uttellingen. Potten er på en fast sum, og selv om en institusjon øker sin egen publisering, kan man få mindre uttelling hvis andre øker publiseringen mer.

For lite på nivå 2

Rapporten konkluderer imidlertid med at NTNU sliter med å nå målene innenfor den mest prestisjetunge, og dermed mest lukrative publiseringen, såkalt nivå 2. Enkelte tidsskrifter er skilt ut som særlig prestisjefylte og gir ekstra uttelling. Mens Universitetet i Oslo og Universitetet Bergen har henholdsvis 26,2 prosent og 24,6 prosent av publiseringen innenfor nivå 2, sliter NTNU med å nå 22 prosent. Målet til NTNU har vært 25 prosent, men det har universitetet senere gått vekk fra, skriver Universitetsavisen.

Rapporten er ført i pennen av universitetsbibliotekar Randi Tyse Eriksen, på datagrunnlag samlet inn av Nina Andersen, Lene Bertheussen, Randi Tyse Eriksen selv, og Liv Gaustad. Data er hentet ut av rapporteringssystemet Cristin.