NTNU søker etter dekan for Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Om stillingen

NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden. Som Norges største universitet med til sammen 42 000 studenter og ansatte fra mer enn 90 land, jobber vi for å finne løsninger på framtidas utfordringer. Med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø.

Dekanen skal stimulere til fremragende faglige resultater, til at fakultetet skaffer seg ressurser i internasjonal konkurranse, tilbyr attraktive studier samt rekrutterer talentfulle studenter og en høyt kompetent stab.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk har ca. 7630 studenter og 870 årsverk. NTNU som helhet har 7450 årsverk og forvalter et driftsbudsjett på 6,7 mrd. kroner.

Dekanen har ansvar for den samlede virksomheten ved sitt fakultet og rapporterer direkte til rektor og er en del av rektors lederteam. Arbeidssted er i Trondheim.

Nærmere opplysninger om fakultet finnes på: http://www.ntnu.no/ie/

SØK STILLINGEN HER.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og implementere fakultetets virksomhet i tråd med NTNUs strategi
 • Delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at fakultetet har oppdaterte strategier
 • Påse at det utøves god helhetlig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning, forskning, formidling og nyskaping
 • Representere og posisjonere fakultet og institusjon, samt fremme internt og eksternt samarbeid
 • Skape tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt
 • Initiere og lede medvirkningsbaserte prosesser
 • Utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier
 • Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av fakultetet

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig kompetanse (førstekompetanse) innenfor ett av fakultetets fagområder
 • Gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet
 • Har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid og medvirkning
 • God innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt
 • Kan vise til omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring med universitetets kjerneoppgaver
 • Evner å være en synlig aktør i den offentlige debatten
 • Har god organisasjonsforståelse og evner å utvikle administrative tjenester tilpasset kjernevirksomheten
 • Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere

Personlige egenskaper

 • Besitter gode kommunikative ferdigheter, samt evne til å skape tillit og nettverk
 • Relasjonsbyggende og samlende
 • Beslutningsdyktig og tydelig med god evne til å se sammenhenger

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Dekanen tilsettes på åremål for to år. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som dekan (kode 1474).

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Gunnar Bovim, tlf. 95467446/e-post: gunnar.bovim@ntnu.no, organisasjonsdirektør Ida Munkeby, tlf. 41431508/e-post: ida.munkeby@ntnu.no eller Experis Executive Kjell Strøm, tlf. 95198710/e-post: kjell.strom@no.experis.com.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: NTNU-nr. 23/19

Søknadsfrist: 28.04.2019