NUBU søker tiltaksforsker

NUBU søker tiltaksforsker

Arbeidsgiver: NUBU -Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Stillingstittel: Forsker
Frist: 30.09.2021
Ansettelsesform: Fast

NUBU søker ny tiltaksforsker som skal bidra til senterets kunnskapsutvikling knyttet til evaluering av tiltak for utsatte ungdom, samt deres psykososiale utvikling. Vår nye forsker skal lede og delta i arbeidet med utvikling, implementering og evaluering av tiltak for utsatte unge og deres familier. Tiltakene er forebyggende innsatser og/eller intervensjoner for å redusere et bredt spekter av problematferd og vansker blant ungdom.

Ansvarsområdet for stillingen omfatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av forsknings- og utviklingsprosjekter, samt publisering og annen formidling av forskningsresultater. Arbeidet gjøres i samsvar med senterets strategi og i et forpliktende samarbeid med NUBUs utviklingsavdelinger og internasjonale samarbeidspartnere. Stillingen vil ha hovedvekt på utvikling og evaluering av tiltak for utsatte ungdom og deres familier. Stilingen rapporterer til forskningsdirektøren.

Arbeidsoppgaver:

·      planlegge, delta i og lede forsknings- og utviklingsprosjekter rettet mot utsatte ungdom og deres familier. Arbeidet vil innebære samarbeid med barnevern, psykisk helsevern, skole, etc.

·      bidra til innhenting av eksterne forskningsmidler, gjerne som P.I.

·      analysere og tolke data

·      produksjon av vitenskapelige forskningsartikler og annen formidling

·      søke samarbeid med andre forskningsorganisasjoner, nasjonalt og internasjonalt

·      ta aktiv del i alle forskningsavdelingens prosjekter gjennom diskusjoner og samlinger

·      samarbeide tett med utviklingsavdeling for ungdom i å utvikle og evaluere tiltak

 Krav til stillingen:

·      Avlagt doktorgrad innenfor psykologi eller annen relevant disiplin

·      Kompetanse innen kvantitativ forskningsmetodikk

·      God kjennskap til feltet utsatte barn og unge og tjenester for barn og unge

·      Prosjektledererfaring, gjerne innen helseforskning

·      Meget god fremstillingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig

·      Erfaring fra nasjonalt og internasjonalt samarbeid, inkludert relevante myndigheter og andre kunnskapssentra

Vi ønsker deg som:

·      er en erfaren forsker, gjerne med forsker 1-kompetanse

·      har prosjektledererfaring

·      ivrer for forskningens rolle i utvikling og implementering av effektive tiltak for utsatte barn og unge

·      har erfaring med tiltaksforskning knyttet til forebygging og/eller behandling

·      samarbeider konstruktivt med andre og kan jobbe selvstendig

Vi tilbyr:

·      Interessante utviklings- og forskningsoppgaver

·      Muligheten til å bli P.I. på forskningsprosjekter

·      Et inspirerende og hyggelig fagmiljø

·      Fast, 100% stilling

·      Gode pensjons- og forsikringsordninger

·      Moderne lokaler sentralt på Majorstuen

·      Lønn etter avtale 

Søkere bes dokumentere utdanning, yrkeserfaring og publikasjonsliste.

Vi ønsker et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren

NUBU sin målsetning er å medvirke til at utsatte barn, unge og deres familier skal få hjelp som er forskningsbasert, trygg, nyttig og tilpasset deres forutsetninger og behov. NUBU driver kunnskaps- og kompetanseutvikling gjennom forskning, implementering og formidling.

NUBU er et statsfinansiert datterselskap i NORCE, Norwegian Research Centre AS. Den største finansøren av senteret er Barne- og familiedepartementet. Tilskuddene forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet. NUBU mottar også bevilgninger fra Norges Forskningsråd.
NUBU har omlag 50 ansatte og er organisert i en forskningsavdeling, en utviklingsavdeling for ungdom, en utviklingsavdeling for barn og en økonomi- og administrasjonsavdeling.

Forskningsavdelingen ved NUBU har som formål å produsere og spre kunnskap om forskningsbasert forebygging og behandling av psykiske vansker hos barn og unge og om deres psykososiale utvikling. Forskningsavdelingen består av forskere og et forskningslogistikkteam, i alt 18 ansatte.