Tidsskrifter

Ny forlagsavtale skal sikre åpen tilgang

Av Julia Loge

Publisert 15. mars 2019

Norske forskningsinstitusjoner og Wiley, ett av de store internasjonale akademiske forlagene, har avtalt åpen publisering av forskningsartikler.

– Dette viser at politikken for åpen tilgang til forskning er i ferd med bære frukter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

I samarbeid med NTNU og SINTEF har Unit nå fått på plass en slik avtale med storforlaget Wiley. Avtalen med Wiley er en såkalt «publiser og les-avtale». Fordelen er at forskerne ikke vil merke forskjell fra dagens system.

– Dette er et stort gjennombrudd for arbeidet vårt for åpen tilgang til forskning. Gjennom avtalen betaler man for å sikre åpen publisering av alle norske artikler i Wileys tidsskrifter og opprettholder samtidig lesetilgangen til artikler som ennå ikke er åpne i abonnementstidsskriftene, sier Nybø.

Det pågår fortsatt forhandlinger med de to store forlagene SpringerNature og Taylor & Francis.

– Dette gir god inspirasjon og drahjelp inn i disse forhandlingene, sier Nybø.

Det er Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning som forhandler abonnementsavtaler med forlagene på vegne av norske institusjoner. Regjeringens nasjonale mål og retningslinjer sier at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. Nye avtaler med forlag skal fremme åpen tilgang uten økte totalkostnader, og Norge skal fremme internasjonalt arbeid for at all forskning er åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet.

Unik avtale

– Avtalen gir åpen publisering og samtidig tilgang til forskningsartikler i ca. 1500 tidsskrifter. Denne typen avtale er den første i sitt slag i Norge, men Units mål er etterhvert å inngå lignende avtaler med en rekke andre forlag, sier Roar Olsen, direktør i Unit, i pressemeldingen.

– Vi er meget tilfreds med å ha fått til en god avtale med Wiley, sier Bjarne Foss, prorektor for forsking ved NTNU. – Det betyr mye å få til en avtale med et akseptabelt kostnadsnivå som gir en tydelig dreining mot åpen tilgang i løpet av få år. Forhandlingene har vært krevende, men avtalen viser hva en samlet universitets- og høyskolesektor kan oppnå overfor sterke internasjonale konsern når vi setter tydelig makt bak kravene våre, sier han.

I tråd med Plan S

Ifølge Kunnskapsdepartementet er avtalen med Wiley  i tråd med intensjonene i Plan S, det felleseuropeiske initiativet for å sikre åpen tilgang til offentlig finansiert forskning.

– Noen forskere er bekymret for at land som Tyskland, Kina og USA ikke har undertegnet Plan S ennå. Det er sannsynlig at flere land vil gjøre det, men det viktigste er å være klar over at disse landene allerede jobber knallhardt for de samme målsetningene i forlagsforhandlingene sine, sier Nybø.

Målet deres er nettopp slike «publiser og les»-avtaler som vi nå har fått med Wiley – det vil si åpen publisering av landets forskning i tidsskrifter som ennå ikke er åpne, men som inngår i en overgangsavtale om å bli åpne i løpet av de neste tre-fem årene.

– Det er viktig å få frem at det er sammenheng mellom nasjonale retningslinjer, forhandlinger med forlagene og Plan S. Det er dette samlede presset som nå kommer fra flere land, som bidrar til at internasjonale konsern revurderer forretningsmodellene sine, sier statsråd Iselin Nybø.

Les også: