Ny leder | Den rettsmedisinske kommisjon

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

Søker ny leder for perioden 2019-2023

Med virkning fra 1.april 2019 skal det oppnevnes ny leder til Den rettsmedisinske kommisjon.

For mer informasjon, se www.sivilrett.no/drk/kommisjonsleder.

Søknad med CV og attester sendes elektronisk til

Jobbnorge innen: 02.07.2018

Jobbnorge-ID: 153124