Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Ny rektor på Ås

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 31. mai 2013

ny-rektor-p---s


Det nye rektoratet: Halvor Hektoen og Mari Sundli Tveit. Foto: Håkon Sparre/UMB

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Rektoratet for det nye universitetet på Ås, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), er valgt. Rektoratet består av rektor Mari Sundli Tveit (39) fra Universitetet for miljø- og biovitenskap og prorektor Halvor Hektoen (62) ved Norges veterinærhøgskole.

Skal bygge opp NMBU

Sundli Tveit som er professor ved Institutt for landskapsplanlegging blir den første kvinne som inntar rektorstolen på universitetet på Ås, skriver Ås avis. Hun blir også den yngste universitetsrektoren i Norge.

– Med valget av Sundli Tveit til rektor og Hektoen som prorektor har NMBU fått et dyktig rektoratpar til å lede NMBU gjennom de første fire årene. Rektoratet får en fantastisk mulighet til å være med å bygge opp NMBU og stake ut kursen framover. Universitetet vil ha to campuser og skal bygge opp en felles kultur. Rektoratet skal følge opp kunnskapssektorens største byggeprosjekt når fellesstyret avslutter sitt arbeid ved årsskifte 2013/14, sier styreleder Siri Hatlen i forbindelse med valgresultatet.

– God utgangspunkt

Sundli Tveit er professor ved institutt for landskapsplanlegging, og jobber med landskapsøkologi. Hun er prorektor for undervisning ved UMB, og har sittet fem år i universitetsstyret.

– Jeg har et veldig godt utgangspunkt for å lande den krevende fusjonen mellom veterinærhøgskolen og UMB, og til å bidra til å løfte dette viktige universitetet, sier hun.