Undersøkelse: Dette mener norske forelesere om studentene sine

Studentene er for dårlig forberedt til forelesningene og jobber for lite med studiene, mener mange undervisere.
– Mange åpner aldri læreboka, sier professor.