Nye anbefalinger: Fysisk undervisning minst én gang i uken i områder med lav smitte
Annonse

Nye anbefalinger: Fysisk undervisning minst én gang i uken i områder med lav smitte

Av Jørgen Svarstad

Publisert 18. januar 2021

Regjeringen lemper på smitteanbefalingene for universiteter og høyskoler. Men det kan komme nye innstramminger hvis smittetallene stiger.

I Stortinget mandag holdt statsminsiter Erna Solberg en orientering om koronasituasjonen.

Som kjent kunngjorde regjeringen helgen før studiestart i januar at all undervisning skal være digital frem til 18. januar. Nå lemper de litt på kravene.

Annonse

– Vi anbelaler bruk av digital undervisning der det er mulig, at planlagte arrangementer bør være digitale og at større forelesninger og sammenkomster bør unngås, sa statsministeren.

Hun fortsatte:

– Alle studenter i områder uten høy smitte bør sikres fysisk undervisning minst én gang i uken, når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernsreglene.

Studiestedene bestemmer antall studenter

Kunnskapsdeparmentetet har også kommet med en pressemelding som presiserer de nye reglene.

Fakta
Ny anbefaling for fagskoler, høyskoler og universiteter:

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Der står det at blir opp til studiestedene, sammen med lokale helsemyndigheter, å vurdere hvilke og hvor mange studenter som kan få fysisk undervisning. Institusjonene må også sørge for å tilrettelegge for de studentene som har behov for det.

– Det ble en krevende start på et nytt semester for studenter og ansatte. Over jul var smitten så bekymringsfull at det krevde raske tiltak, nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, sier forsknings–og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i pressemeldingen.

«Digital undervisning der det er mulig»

En del typer studier er mer avhengige av fysisk undervisning eller tilgang til utstyr, øvingsrom eller lignende. Det er grenser for hvor lenge slik undervisning kan utsettes, heter det i pressemeldingen.

«Anbefalingen om at all undervisning bør være digital, er derfor endret til digital undervisning der det er mulig. Nå får derfor flere mulighet til å starte opp igjen viktige undervisningsaktiviteter for studentene», står det.

Henrik Asheim. Foto: Johanne Landsverk

– Jeg vet at mange gleder seg til å ta tilbake forelesningssalene og det sosiale studielivet. Vi må nok holde ut litt til før det blir helt som normalt, men nå kan i hvert fall enda litt flere vende tilbake til campus. Fremover må studentene følge med på den informasjonen som kommer fra utdanningsstedet sitt for å få vite om, og eventuelt når, de får mulighet til å møte på fysiske forelesninger, sier Asheim.

Kan bli nye innstramminger

Smittesituasjonen er fortsatt usikker. Det er foreløpig ikke mulig for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere om tiltakene som ble innført 4. januar har hatt tilstrekkelig effekt. Derfor kan det bli nødvendig med innstramminger igjen hvis smittetallene går i negativ retning, sier statsråden.

– Det er viktig at vi hele tiden er forberedt på at det kan bli behov for nye tiltak. Det betyr at fagskolene, høyskolene og universitetene må fortsette å ha oppdaterte beredskapsplaner for rask omlegging til digital undervisning og eksamen. Jeg håper vi kan unngå det og at vi heller sakte, men sikkert fremover kan åpne opp igjen forelesningssalene, studentpubene og det levende campuslivet som jeg vet både studenter og ansatte savner. I mellomtiden forventer jeg at utdanningsinstitusjonene følger opp studentene på en god måte både faglig og sosialt, sier han.

Les også: