Nye medlemmer | Den rettsmedisinske kommisjon

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

 Søker medlemmer for perioden 2019-2023

Med virkning fra 1.april 2019 skal det oppnevnes nye medlemmer til gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, toksikologisk gruppe, genetisk gruppe og psykiatrisk gruppe. Søkere til de ulike gruppene bør være spesialist innen sitt fagfelt. Aktuelle kandidater fra hele Skandinavia oppfordres til å søke.

For mer informasjon, se www.sivilrett.no/drk/nyemedlemmer.

Søknad med CV og attester sendes elektronisk til

Jobbnorge innen: 02.07.2018.

Jobbnorge-ID: 153138