Nytt campus i Rana

Av Forskerforum

Publisert 28. august 2013

nytt-campus-i-rana


Studenter feirer åpningen av Campus Helgeland i Mo i Rana. Foto: Campus Helgeland

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Campus Helgeland i Mo i Rana åpnet 20. august.

Her vil Universitetet i Nordland (UiN) og høgskolene i Nesna og Narvik etablere seg sammen med lokale innovasjons- og utviklingsmiljø.

«Nord-Norges tredje største by har […] endelig fått en storstue for kunnskapsformidling og utvikling som framstår som et nasjonalt eksempel på hvordan en kan tilrettelegge for daglig samspill mellom utdanning, forsking og innovasjon», skriver direktør Stig Fossum og rektor Pål A. Pedersen ved UiN i Helgeland Arbeiderblad.

Foruten universitet og høyskoletilbud, skal Karrieresenteret, Opus Rana, Rana Bibliotek, Nordland Fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket, Rana Utviklingsselskap, Rana Næringsforening og Kunnskapsparken Helgeland samlokaliseres på området.

UiN Helgeland vil bachelorstudier i økonomi og ledelse, sykepleie, sosionom, og erfaringsbasert MBA, i tillegg til etter- og videreutdanninger.