Nytt direktorat for utdanning åpner i Bergen

Av Julia Loge

Publisert 3. september 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) er slått sammen til et nytt direktorat, Diku.

Direktoratet for i internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, Diku, overtar oppgavene til SIU, Norgesuniversitetet og PKU. I tillegg har de ansvar for arbeidet med å etablere en nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, og direktoratet har tatt over ansvaret for ordningen med sentre for fremragende utdanning (SFU).

– Diku er til for alle som jobber med utdanning. Vi skal bygge broer mellom institusjoner, organisasjoner, kulturer og mennesker, sier direktør Harald Nybølet i en pressemelding.

Det er Kunnskapsdepartementet som har opprettet det nye direktoratet, som har hovedkontor i Bergen og kontor i Tromsø og 120 ansatte. Diku jobber for hele utdanningssektoren, fra barnehage og skole til høyere utdanning, fagskoler og voksenopplæring.

Å opprette Diku er et ledd i omorganiseringen startet med at det regjeringsoppnevnte Gjerdrem-utvalget kom med en rapport i januar 2016. Tidligere sentralbanksjef Svein Gjerdrem og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs mente at Kunnskapsdepartementet hadde for mange og for små virksomheter under seg.

Det nye organet Unit, bestående av BIBSYS (biblioteksorgan), CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier) og deler av Uninett, som leverer datanett og netttjenester til universiteter og høyskoler, fikk sitt nye navn før sommeren og har hovedkontor Trondheim.

  • Les mer: