Nytt finansieringssystem kommer flatpakket

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 20. mars 2015

Mye vil fortsatt være uavklart når regjeringen presenterer sine forslag til ny finansieringsordning for universiteter og høyskoler.

nytt-finansieringssystem-kommer-flatpakket


– Alle anbefalingene fra Finansieringsutvalget er aktuelt å enten legge til side eller å ta til følge, sier Bjørn Haugstad.

Før påske vil regjeringen legge frem stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren. Da vil også regjeringens konklusjoner om finansieringssystemet bli presentert.

Tidligere i år la et ekspertutvalg frem sine anbefalinger for hvordan fremtidens finansiering av universiteter og høyskoler i best grad skal sikre høy kvalitet på forskning og utdanning. Finansieringsutvalget konkluderte med at hovedlinjene bør være som før, men med justeringer av den delen av finansieringen som er resultatbasert. Basisbevilgningen, som utgjør rundt 70 prosent av bevilgningene, skal være nærmest uberørt. Unntaket er en andel på fem prosent som skal være avhengig av måloppnåelse etter avtale med Kunnskapsdepartementet.

Ikke et detaljert system

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad sier til Forskerforum at forslaget som legges frem for Stortinget neste uke, ikke er et ferdig produkt. Mye gjenstår fortsatt å skru sammen.

– Vi kommer ikke med et detaljert, ferdigsnekret finansieringssystem, men vi peker på retning og på noen hovedvalg, sier Haugstad.

Et springende punkt er hvilke indikatorer institusjonene skal måles på for å få økonomisk uttelling. Haugstad antyder at den listen ikke vil komme nå.

– For å komme med listen over indikatorer, men også med styrken – altså hvor mye penger vi legger på hver enkelt indikator, må vi gjøre simuleringer på hvilke utslag det vil gi. Det gjelder både umiddelbare utslag, men også hva vi tror det vil gi av effekter over tid. Vi vil ikke bare finne en løsning som oppfattes som rettferdig og rimelig nå, men vi må ha et blikk for hvordan det vil påvirke forholdet mellom institusjonene over tid.

Mer kan bli resultatbasert

Haugstad vil samtidig ikke avsløre om regjeringen vil følge Finansieringsutvalgets anbefalinger.

– Alle anbefalingene fra Finansieringsutvalget er aktuelt å enten legge til side eller å ta til følge, sier Haugstad.

Han er likevel ikke fremmed for tanken om å bryte med en av Finansieringsutvalgets hovedanbefalinger. Mens Finansieringsutvalget ikke ønsker å gjøre en større andel av institusjonenes budsjetter avhengig av resultater, kan Haugstad tenke seg å flytte balansen noe.

– Jeg tror man kan gå noe lenger enn i dag i resultatbasering av finansieringen. Men det forutsetter at vi har gode nok indikatorer, sier Haugstad.