Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Nytt forskningsfond i nord

Av Forskerforum

Publisert 13. mars 2013

nytt-forskningsfond-i-nord


Nordland, Troms og Finnmark skal opprette et felles forskningsfond som forvalter 30 millioner kroner.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark skal vedta felles strategidokument for et regionalt forskningsfond. Fondet forvalter 30 millioner kroner årlig, opplyser Finnmark Dagblad.

Målet med ett felles fond er å øke omfanget og kvaliteten på forskningen, få mer langsiktighet og forutsigbarhet, samt styrke rekrutteringen av yngre forskere.

Det regionale fondet åpner for likeverdige muligheter til å søke forskningsmidler på tvers av de nordligste fylkene. Det er ventet at strategien blir vedtatt i mai.