Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

- Nytt universitet fra 2014

Av Forskerforum

Publisert 14. desember 2011

Skissen til nye universitetet på Ås er godkjent av Kunnskapsdepartementet. Det lover godt for byggestart.

Fakta

 

  • Naturhistoriske gjenstandar: 9 953 467
  • Arkeologiske gjenstandar: 4 404 473
  • Kulturhistoriske gjenstandar: 3 588 710
  • Kunsthistoriske gjenstandar: 451 895


Døme frå utvalde universitetsmuseum:
 

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo: 
1 699 776 gjenstandar
Nye gjenstandar i 2010: 29 976

Bergen Museum (nå Universitetsmuseet i Bergen): 
3 420 606 gjenstandar
Nye kulturhistoriske gjenstandar i 2010: 19 039

NTNU Vitskapsmuseet: 
2 604 362 gjenstandar
Nye kulturhistoriske gjenstandar i 2010: 7296

Tromsø Museum: 
747 048 gjenstandar
Nye kulturhistoriske gjenstandar i 2010: 2301

 

Regjeringen har besluttet å godkjenne byggeprosjektet i forbindelse med sammenslåingen av Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), og samlokaliseringen Veterinærinstituttet (VI).

Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland har informert Stortinget om at skissene for sammenslåingen når foreligger og at prosessen har gått over i et forprosjekt som skal utarbeides av Statsbygg innen oktober 2012.

Satser på bevilgning i 2013

Ifølge UMB er dette er i henhold til dagens fremdriftsplan og legger til rette for at det nye universitetet kan etableres 1. januar 2014, slik fellesstyret for institusjonene har anbefalt.

– Dette er et stort og viktig skritt fremover. Nå vil det komme et år med mye hardt arbeid der alle de involverte skal gå dypere ned i detaljene for de nye byggene. Dette kommer til å bli krevende, men også veldig spennende, og det er all grunn til å tro at den velvillige innsatsen som alle parter har vist, fortsetter. Et ferdig forprosjekt av høy kvalitet innenfor de rammebetingelser vi nå har, vil være avgjørende for at saken kan løftes frem til startbevilgning i Stortinget i 2013, sier styreleder Finn Bergesen jr. på UMBs nettsider.

Inkluderer husdyrforsøk

Også rektor Hans Fredrik Hoen ved UMB er glad for fremdriften og er spesielt fornøyd med at prosjektet også inkluderer et nytt Senter for husdyrforsøk (SHF), som tidligere har vært utelatt fra planene.

– SHF er et viktig element i å skape den slagkraftige enheten som Stortinget har bestemt skal legge vekt på å kunne styrke strategisk grunnforskning og anvendt forskning på produksjonsdyr, sier han.

Krever studentboliger

Studentene benytter samtidig anledningen til å minne om at kapasiteten til studentboligene er sprengt og at flytting av flere institusjoner til Ås må innebære flere studentboliger.

– Med dette brevet vet vi med enda større sikkerhet at veterinærene kommer til Ås, og da gjelder det også å henge med i utbyggingen av boliger på Ås. Da er det viktig at det også bevilges ekstra midler til dette, sier leder av NSO-Ås Torfinn Belbo.