Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Omfattende reformer

Av Forskerforum

Publisert 20. juni 2013

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Sektoren for høyere utdanning i Frankrike står overfor omfattende reformer, rapporterer Times Higher Education. Et lovforslag fremmet av forskningsminister Geneviève Fioraso innebærer 20 ulike endringstiltak. Mye er blitt tatt godt imot, som forslaget om å gi flere tilgang til utdanning, redusere frafallet og gjøre studiene mer tilpasset arbeidslivet. Reformforslaget møter også kritikk fra universitetsledere for å ville utvide styrene med flere ansattrepresentanter, og får kritikk fra fagforeningene for ikke å redusere tallet på midlertidige forskerstillinger.

Som ledd i reformene ønsker regjeringen å gjøre Frankrike mer attraktivt for internasjonale studenter og høyt utdannede, skriver University World News. Ett av Hollande-regjeringens første grep var å fjerne Sarkozy-regjeringens innstramminger for ikke-europeiske studenter. Innstrammingene førte til at mange måtte forlate landet til tross for at de hadde fått seg høyt kvalifiserte jobber. Nå vil regjeringen øke antallet studentboliger, gi studenter lengre studentvisa og lettere tilgang til arbeidsmarkedet.

Det foreslås også at undervisningen ved universitetene kan foregå på engelsk. I dag er det ulovlig å bruke andre språk enn fransk i undervisningen, med noen få unntak. Forslaget har vakt stor debatt, men forsvares av forsknings- og høyere utdanningsministeren som sentralt for å tiltrekke internasjonale studenter og forberede franske studenter på et internasjonalt arbeidsliv.