Oppfordring til å støtte opp om uigurske og kinesiske studenter
LUKK

Oppfordring til å støtte opp om uigurske og kinesiske studenter

Av Elisabeth Lund Engebretsen, professor i kjønnsforskning, Senter for kjønnsstudier, Universitetet i Stavanger og Trude Sundberg, senior lecturer, School of Social Policy, Sociology and Social Research, University of Kent

Publisert 13. desember 2022 kl. 15:30

Akademikere og ansatte som jobber med uiguriske og kinesiske studenter bør vurdere å tilby ekstra tilpasninger der det er mulig, skriver Engebretsen og Sundberg.

Som Kina-forskere utenfor Kina er vi veldig bekymret for våre kinesiske venner og kollegaer i Kina, og i kinesiske miljøer utenfor Kina, i en tid preget av eksepsjonell politisk uro. I generell solidaritet med uigurer og det kinesiske diasporamiljøet, oppfordrer vi universiteter og høyskoler i Norge til å støtte opp om uigurske og kinesiske studenter både i forhold til studier og velferd, bl.a. mental helse.

Etter snart tre år med ettervirkninger og effekter av covid-19-pandemien og den særlig strenge politikken kinesiske myndigheter fører for reiser og karantene, opplever mange kinesiske studenter eksepsjonelle vanskeligheter, både i lys av de særlig vanskelige politiske forholdene hjemme i Kina, men også der de måtte befinne seg på universiteter over hele verden. For å holde kontakt med familie hjemme i Kina har mange reist frem og tilbake blant covid-bølgene. Dermed har de måttet koordinere lengre reiseopphold med digital undervisning og forskeropphold utenlands. Dette fører til stort press på mental og fysiske helse, samt deres sosiale relasjoner og kontakter ved utenlandske universiteter.  

Kinesiske myndigheters covidpolitikk har hatt særlig søkelys på nulltoleranse og ekstrem karantene-praksis, og strenge innreise- og utreiseregler. Vi har den siste tiden sett at denne politikken har ledet til markante reaksjoner.

Lenge oppdemmet frustrasjon, sinne og følelse av maktesløshet nådde et kritisk øyeblikk med masse-protestene utløst av den nylige brannen i Urumqi, provins-hovedstaden i den autonome regionen Xinjiang, vest i Kina. Diaspora-samfunnet er nå i stor sorg over de tapte livene, hvor flesteparten er av uigurisk avstamning. Brannen utløste denne siste bølgen av protester (se uavhengige nyhetsrapporter f.eks. her), og kan sies å ha vært en generell oppvekker for mange kinesiske studenter og andre som tidligere ikke har engasjert seg politisk.

Faktisk har ikke Kina sett denne skalaen av studentprotester siden 1989. Mange uiguriske og kinesiske studenter utenlands har også opplevd at familier og venner har blitt satt i karantene, deltatt i disse protestene eller opplevd økt politiovervåking. Flere har tatt initiativer til å organisere protester og vaker på universiteter og i lokalsamfunn over hele verden, både for å sørge over brannofrene, protestere mot covid-politikken, og til og med protestere mot regimet.

Med andre ord så er dette en svært vanskelig tid for de uiguriske og kinesiske diaspora-samfunnene.

I lys av dette ønsker vi å oppfordre universitetsmiljøer i Norge til å være oppmerksomme på behovene og velferden til uiguriske og kinesiske studenter nå. Når eksamen og oppgaver nærmer seg, kan det være de vil slite mer fordi de er bekymret for familie og venner hjemme, eller fordi de legger mye arbeid i å organisere eller delta i arrangementer.

Vi ønsker spesielt å oppfordre universiteter til å gi mer støtte til uiguriske studenter og lytte til deres behov, siden de har vært mer marginaliserte og underrepresenterte.

Akademikere og ansatte som jobber med uiguriske og kinesiske studenter bør vurdere å tilby ekstra tilpasninger der det er mulig, for eksempel mer fleksible tidsfrister og forlengelser av frister, eller å kontakte dem for å se hvordan de har det. Disse små gestene kan bety mye, kanskje alt.

Til slutt oppfordrer vi kollegaer til å følge nøye med i utviklingen fremover, for eksempel ved å følge #a4revolution og den engelskspråklige kontoen whatsup-beijing på sosiale medier.

Denne teksten er tilpasset og oversatt fra innlegg i whatsup-beijing i sosiale medier, publisert 2. desember 2022, der det oppfordres til å dele teksten bredt.

  • Les også: