Opphever utvisning av doktorgradskandidat

Av Forskerforum

Publisert 21. februar 2014

Doktorgradskandidaten som ble utvist på livstid fra Universitetet i Bergen, får igjen levere avhandlingen sin.

Fakta
  • Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør hvor det også forhandles om tariffavtalene.
  • Oppgjøret åpner 10. mars mellom Norsk industri (NHO) og Fellesforbundet (LO).
  • Unios forbund leverer sine krav til Unio 14. mars. 
  • Offenltig sektor starter forhandlingene første eller andre uken i april, avhengig av tariffområde.
  • Konkurranseutsatt industri (frontfaget) danner grunnlaget for lønnsveksten i offenltig sektor.Offentlig sektor sluttfører derfor ikke forhandlingene før privat sektor er ferdig.  Ifølge Unio kan oppgjøret i privat sektor strekke ut til slutten av april på grunn av påsken. Siden fristen for forhandlingene i offentlig sektor er natt til 1. mai, kan tiden bli knapp før forhandlingene eventuelt går til mekling. 
  • Ved eventuelt meklingsbrudd kan det bli mulighet for streik mot slutten av mai.

Etter at Sivilombudsmannen konkluderte med at Universitetet i Bergens reaksjon var lovstridig, har universitetet nå omgjort sitt vedtak, skriver universitetsavisen På Høyden.

Utestenging utløpt

Saken startet da doktorgradsstipendiaten leverte inn avhandlingen på Det medisinsk-odontologiske fakultetet i 2010. I innledningen til avhandlingen ble det oppdaget at det manglet siteringer i flere avsnitt og i en tabell. Fakultetsstyret utviste derfor mannen fra doktorgradsprogrammet i mai 2011 og nektet ham å levere på nytt. Styret mente det var bevisst manglende sitering.

Sivilombudsmannen svarte på doktorgradskandidatens klage for et år siden at UiB gjorde feil i saksbehandlingen i saken. Universitetet behandlet saken på ny og opprettholdt sitt vedtak. I et nytt brev i januar i år, presiserte Sivilombudsmannen at universitets- og høyskoleloven skal gjelde i saken. Det innebærer at kandidaten maksimalt kan utestenges for ett år, som er reglene som gjelder for studenter.

Nå har den sentrale klagenemden ved UiB omgjort sitt vedtak. Utestengingen er endret til å gjelde for ett år, som for lengst har passert.

– Vet ikke hva som har gått galt

Klagenemden er ledet av tingrettsdommer Beate Blom. Tidligere har hele nemden ment at plagiatet var gjort med hensikt. Nå mener derimot tre medlemmer – Tanja Barth, Sindre Dueland og Elfrid Krossbakken – at plagiatet var grovt uaktsomt. Beate Blom og medlem Espen Gamlund mener fortsatt at det var med hensikt. Gamlund har dessuten tatt dissens på lovforståelsen i saken og mener fortsatt at stipendiaten kan utvises på livstid, til tross for Sivilombudsmannens konklusjon, skriver På Høyden.

Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Nina Langeland sier det er for tidlig å svare på hvordan fakultetet vil møte doktorgradsstudenten etter dette. Hun viser til at det har vært uklarhet i forståelsen av lovverket – hvorvidt mannen skal forstås som student eller ansatt. Flere har imidlertid pekt på at mannen er student etter at stipendiatsforholdet og dermed arbeidsforholdet er avsluttet.

– Jeg vet ikke helt hva som har gått galt. Det er vel mest de juridiske vurderingene av hvilke lov som gjelder for stipendiater som har vært det viktigste her. Bortsett fra det har vi ikke gjennom gått selve vedtaket fra Den sentrale klagenemden ennå, sier hun til avisa.