– «OsloMet» er et jålete navn
LUKK

– «OsloMet» er et jålete navn

Av Jørgen Svarstad

Publisert 4. januar 2018 kl. 21:53

Marit Arnstad (Sp) håper regjeringen stopper navnet «OsloMet». – Et kult og kreativt navn, mener Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Høgskolen i Oslo og Akershus har søkt om å få bli universitet. De ønsker å hete «OsloMet – Storbyuniversitetet». Før jul vedtok høyskolens styre, med seks mot fem stemmer, å gå for det kontroversielle navnet som blant annet har blitt slaktet av Noregs Mållag, Språkrådet og språknestor Finn-Erik Vinje. I siste instans er det regjeringen som avgjør om det nye Oslo-universitetet får hete «OsloMet».
Stortingspolitiker Marit Arnstad (Sp) i forsknings- og utdanningskomiteen synes ikke noe særlig om navnet.

– Jeg synes det er jålete og ikke særlig informativt. Vi har jo et annet «storbyuniversitet» i Oslo også. Hvorfor ikke bruke et navn som refererer til særpreg ved fag? spør Arnstad, som er Senterpartiets parlamentariske leder.
Hun håper regjeringen setter ned foten.
–  Regjeringen bør stoppe navnet og be om et nytt navn. Først og fremst fordi det er et uforståelig navn som ikke gir noen informasjon om hva som er kjerneoppgavene til dette universitetet, mener hun.

Stefan Heggelund. Foto: Høyre

Norske rettskrivningsregler 
Stortingsrepresentant for Høyre Stefan Heggelund er heller ikke begeistret for navnet. I et spørsmål til kunnskapsminister og partikollega Torbjørn Røe Isaksen skrev han før jul:
«I en tid der handelsstanden viser mangel på respekt for, og kunnskap om, det norske språket ved i stor grad å bruke engelsk som markedsføringsspråk, burde man ikke kunne forvente at norske utdanningsinstitusjoner har navn som ivaretar norske rettskrivningsregler og norsk språk?»

– Håper han vil stoppe det
Til Forskerforum sier Heggelund:
– Jeg håper han vil stoppe det, for jeg synes ikke de skal hete dette. Det er derfor jeg har løftet spørsmålet, og for å vise at det i hvert fall er én Oslo-representant på Stortinget som ikke synes denne institusjonen skal ha dette navnet.
Han utdyper:
– Jeg synes det er et dårlig navn. Det minste en kan forvente at norske høyere utdanningsinstitusjoner, er at de velger navn som følger norske rettskrivningsregler, og de bør også ha norske navn. Det synes jeg ikke er for mye å forlange.
«Met»-en i «OsloMet» er en forkortelse. Flere har reagert på at det er en stor bokstav midt i et ord. På engelsk skal navnet være «Oslo Metropolitan University». Språkrådet sendte også et brev til Kunnskapsdepartementet og bedt dem om å avvise navnet, meldte Khrono 20. desember. Det har også Mållaget gjort. Språkrådet viser til et rundskriv fra Kulturdepartementet om navnelaging i staten. De skriver at navnet OsloMet bryter med føringene i dette rundskrivet.

– Uegnet til å forklare oppgavene
Språkrådet skriver:
«I tillegg til at navnet har en form som er i strid med norske rettskrivingsregler, er det også uegnet til å forklare hva som er institusjonens oppgaver. Språkrådet mener det er særlig problematisk hvis en kunnskapsinstitusjon får et navn som bryter med både norsk rettskriving og med den uttrykte forventningen i reglementet for navngivning av statsorgan om at institusjonen skal ha et navn som er informativt for publikum».
De viser til at Språkrådet, ifølge dette rundskrivet, skal konsulteres for å sørge for at statlige institusjoner får gode, informative norske navn som er i tråd med norsk rettskriving.

Mållaget: –I strid med norsk språk
I et brev til departementet istemmer Mållaget:
«OsloMet er ikkje noko norsk namn, og det er ikkje skrive med norsk rettskriving. Dette er i strid med statens reglar på området, men viktigare er det at det er i strid med norsk språk. Gjennom to hundre år har norske universitet hatt ei heilt avgjerande rolle i nasjonsbygginga – i å gjere Noreg til Noreg. At ein sentral utdanningsinstitusjon i Noregs hovudstad skal få løyve til gå i bresjen for ei avvikling av norsk språkskikk og namnetradisjon, meiner Noregs Mållag er svært uheldig.»
Stefan Heggelund synes det er trist at engelske navn brer om seg.

– Kult og kreativt
Forskerforum har sendt e-poster til alle forsknings- og utdanningspolitikerne på Stortinget. Det er bare noen få som har svart, men av disse har de færreste noen bestemt mening om hva regjeringen bør foreta seg.

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) er begeistret for navnet.

Åshild Bruun-Gundersen.

– Jeg synes OsloMet er et kult og kreativt forslag. Det kan gi universitetet en «flying start» og jeg tror mange unge vil assosiere navnet med noe innovativt, fremtidsrettet og spennende. Flott at de har funnet et navn som fungerer både på bokmål, nynorsk og engelsk, skriver hun.

Turid Kristensen (H) liker også navnet godt. Hun viser til at det ikke er uvanlig at en bys «nummer to-universitet» har «Met» i navnet.
–  Jeg har ingen sterke meninger om bruken av stor M inne i et ord, men registrerer at andre Met-universiteter skriver navnet med et mellomrom, skriver hun.

Da høyskolens styre behandlet saken, la rektor Curt Rice bare frem det forslaget som ble vedtatt. Høyskolen har brukt rundt 800 000 kroner på å finne navn på universitetet, ifølge Khrono. I sin redegjørelse til styret la rektoren blant annet vekt på dette:
• OsloMet- Storbyuniversitetet/OsloMet – Oslo Metropolitan University har Oslo i navnet. Det vil gjøre det enklere å profilere institusjonen internasjonalt.
• Internasjonalt brukes ofte «metropolitan» i navnet til nye universiteter i byer der det allerede eksisterer et universitet, og da særlig av institusjoner med et tydelig samfunnsoppdrag. Navnet knyttes gjerne til universiteter hvor studentene har større mangfold i alder, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn enn ved de tradisjonelle universitetene, og som har et annerledes og mer arbeidsrelevant samfunnsoppdrag.
• Navnet skiller seg tydelig fra de andre norske universitetene, og vil gi signaler om noe nytt i sektoren.

Les også: