ottersen-ny-leder-av-uhr

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, ble valgt til ny leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR) under representantskapsmøtet i Sogndal.

Han overtar etter Jan I. Haaland fra Norges Handelshøyskole.

Lise Iversen Kulbrandstad, rektor ved Høgskolen i Hedmark, ble gjenvalgt som nestleder.

– Jeg takker for tilliten og er ydmyk for de oppgavene, spennende dager og tider vi står foran, sa Ottersen etter valget, ifølge uhr.no. Nytt styre tiltrer 1. august.