Over 200 studenter utestengt fra universiteter og høyskoler

Av Jørgen Svarstad

Publisert 14. mars 2019

207 studenter er utestengt fra norske universiteter og høgskoler for falske vitnemål, farlig atferd eller fusk, melder Khrono.

Universitetet i Tromsø har flest utestengte, med 30 studenter per 2. mars. Det viser en gjennomgang Khrono har gjort. Ni universiteter og høgskoler har færre enn fem studenter i fellesregisteret RUST – Register for utestengte studenter – som ble tatt i bruk i 2014.

Studenter kan utestenges i maks tre år. Når utestengelsen er over, blir alle data slettet. Studenter kan blant annet bli utestenktfalske vitnemål, fusk, farlig adferd og brudd på taushetsplikt.

Leder Håkon Randgaard Mikalsen i Norsk studentorganisasjon (NSO) er ikke overrasket over at det foregår fusk og vitnemålsjuks, siden det er nesten 300.000 studenter i Norge.

175 av dem som er utestengt, er tatt for juks. Bare 16 er funnet uskikket for yrket utdannelsen fører til.

– 16 er lavt, og antageligvis for få, sier Mikalsen, og legger til at det nok henger sammen med at uskikkede studenter heller veiledes ut av studiene, enn at det fremmes sak for skikkethetsnemnda.

Les også: