Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

På Europa-toppen

Av Forskerforum

Publisert 26. september 2012

Oslo og Trondheim er blant de mest forskningsintensive regionene i Europa.

Fakta

 

Forskerforum belyser i en artikkelserie forskningsmeldingen, som kommer neste år.

Denne gangen: Humaniora
Neste gang: Forskning i næringslivet

 

Trøndelag og Oslo/Akershus-regionen ligger på femte- og sjetteplass i Europa i en oversikt over forskningsinvesteringer, skriver Aftenposten.

Rangeringen er gjort av EUs statistikkbyrå Eurostat, som har sett på de 30 europeiske regionene som bruker mest ressurser, både offentlig og privat, på forskning og utvikling per innbygger.

– Høy intensitet

– Relativt sett er intensiteten høy i disse to områdene, sier Olav R. Spilling, forskningsleder ved Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Han mener Oslo- og Trondheimsregionenes høye plassering i forhold til Norges totale plassering vitner om lav forskningsintensitet ellers i landet.

– Det gjør det definitivt. Men det er også andre norske regioner enn dem EU bruker i sin inndeling som utmerker seg. Blant annet er det høy intensitet i Kongsberg når det gjelder forskning og utvikling, sier Spilling til Aftenposten.

Sør-Trøndelag forbi Oslo

Trøndelag har omtrent like høy FoU-intensitet som hovedstadsregionen, noe som skyldes den sterke konsentrasjonen av FoU-aktivitet i Trondheimsregionen. Men dersom dataene brytes ned på fylker, kommer Sør-Trøndelag ut vesentlig høyere enn Oslo. Fylkesordfører Tore O. Sandvik forklarer det med fylkets forskningsintensive institusjoner som universitetet NTNU, forskningsinstituttene SINTEF og Marintek og forskningsinnsatsen i bedrifter som Statoil og Siemens.

Mens Trøndelag og Oslo/Akershus utmerker seg med høy aktivitet, hadde fem fylker mindre enn 1 prosent av de totale FoU-utgiftene i Norge i 2010: Finnmark, Nord-Trøndelag, Hedmark, Aust-Agder, Sogn og Fjordane. Det kommer frem i Indikatorrapporten 2012.