– På gulvet opplever man dette som faktiske kutt

Tore Wig og Jonas Stein kritiserer statsråd Ola Borten Moe for å være den eneste spareministeren.