Søkeresultat

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Bergen

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Oslo

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Oslo.

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Tromsø

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Tromsø.

marit reitan Foto Elin Iversen NTNU

Slik blir høstsemesteret ved NTNU

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved NTNU.

Slik blir høstsemesteret ved Oslomet

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Oslomet.

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Agder

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Agder

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Slik blir høstsemesteret ved Høgskulen på Vestlandet

Det blir en annerledes høstsemester ved norske universiteteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Stavanger

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Ansatte skal tilbake på kontorene, men det blir fortsatt mye digital undervisning. Slik vil korona prege høstsemesteret.

Blir det fortsatt hjemmekontor og digital undervisning? Hva skjer med eksamen? Slik blir høstsemesteret ved universiteter og høyskoler.

Arkiv