-pen-tilgang-med--pen-redigering

De fagfellevurderte tidsskriftene slik vi kjenner dem, suppleres stadig av åpne tidsskrift.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Åpen tilgang-tidsskriftet eLife har lansert en ny form for artikkel som tillater forfatterne å rapportere inn signifikante endringer i deres opprinnelige forskning, skriver Times Higher Education.
 
Endringsmuligheten skal gjøre det mulig å oppdatere forskningen uten å måtte skrive helt nye artikler. Oppdateringene skal generelt kunne strekke seg til 1500 ord og vil bli vurdert av de samme fagfellene som vurderte den opprinnelige artikkelen.
 
eLife vurderer også å åpne opp for oppdateringer av andre enn de opprinnelige forfatterne.