pensjonister-bidro-til--kning

Høgskolen i Telemark.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Høgskolen i Telemark (HiT) hadde i fjor den største prosentvise økningen i publiseringspoeng blant alle landets universiteter og høgskoler, skriver Telemarksavisa.

Av årsaker til økningen fremheves det at HiT har pensjonister som produserer mer enn før, samt at flere stipendiater publiserer mer.

I tillegg er det flere ansatte som aldri før har publisert, som nå lykkes med det. I 2012 fikk HiT 124 publiseringspoeng, mot 86,8 i 2011, noe som gir 1,5 millioner kroner i økt støtte, ifølge avisa.