Politisk press på forskere

Av Forskerforum

Publisert 16. desember 2013

politisk-press-p--forskere


Forskere opplever press fra staten som oppdragsgiver, ifølge en britisk undersøkelse.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

STORBRITANNIA: Forskere som jobber med oppdragsforskning for den britiske regjeringen, opplever press for å tilpasse resultatene til regjeringens politikk. Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av London School of Economics, ifølge Times Higher Education.

Over halvparten av de 205 forskerne som har deltatt i undersøkelsen, har opplevd press for å gjøre endringer.

33 prosent av respondentene forteller at myndighetene har bedt dem om å gjøre noen få endringer i forskningsrapportene, mens 19 prosent er blitt bedt om å gjøre større endringer.