Prisstigning spiste opp lønnstillegget

Høy prisstigning gjorde at de fleste gikk ned i reallønn i fjor. Årets oppgjør kan bli preget av ny strid om frontfaget.