«Professor Benjaminsen angriper uten (sub)stans»
LUKK

«Professor Benjaminsen angriper uten (sub)stans»

Av Norunn Sæther Myklebust, administrerende direktør i Norsk institutt for naturforskning

Publisert 17. mars 2020 kl. 14:22

Norunn Sæther Myklebust i Norsk institutt for naturforskning svarer på avkoloniseringskritikk fra Tor A. Benjaminsen.

I boken «Avkolonisering av akademia» utgitt av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, samt i siste nummer av Forskerforum, retter NMBU-professor Tor Benjaminsen kraftig skyts mot NINA og våre forskere.

Det hender at forskere er uenige, og vi i NINA tåler kritikk og diskuterer gjerne så lenge det foregår på saklig og faglig grunnlag. Mer alvorlig blir det når en professor ved et universitet påstår at vi har agendaer for å redusere den samiske reindriften, blant annet gjennom å holde tilbake informasjon om tilstanden på lavbeitene i indre Finnmark. I tillegg bedyrer han på generelt grunnlag at forskning utført av instituttsektoren ikke er til å stole på. Problemet med Benjaminsens gjentatte utspill er at innholdet i kritikken mangler substans, og da blir det bare lavmål.

For det er langt fra første gang Benjaminsen angriper NINAs forskning på dette området. Like mange ganger har forskerne våre forsøkt å forklare ham resultatene fra undersøkelsene av lavbeitene i indre Finnmark, og studier både vi og andre har utført for å forstå hva reintetthet og værforhold betyr for reindriften.

Benjaminsen har konsekvent ignorert, eller misforstått, forsøkene på å besvare kritikken. I stedet skyter han nå med enda grovere kaliber enn før. Til Forskerforum skriver Benjaminsen blant annet at vi holder tilbake viktige resultater overfor allmennheten, forvaltningen og politikerne. Vi siterer: «I stedet fortsetter NINA som premissleverandør for en nykolonialistisk reindriftspolitikk som dreier seg om å redusere den samiske reindriften for å gi plass til annen arealbruk.»

Dette er grove påstander som slenges ut, uten at det er belegg for dem. Dessverre fremstår det som om Benjaminsens meningsytringer ikke trenger forankring i data.

Det blir vanskelig å få til en konstruktiv debatt når den preges av konflikter mellom forskjellige forskningstradisjoner. Ikke minst gjelder det innen felter hvor det i utgangspunktet er interessekonflikter. Benjaminsens agenda synes å være å angripe den naturvitenskapelige forskningstradisjonen gang på gang – uten at det tjener saken i det hele tatt.

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt. Vår oppgave er å framskaffe vitenskapelige fakta og analyser. Vi vektlegger godt samarbeid med både reindriften, forvaltningsetatene og politikere. God dialog er nødvendig for å sikre forståelse for forskningsresultatene og hvordan de kan brukes. Benjaminsens siste bidrag i diskusjonen er hverken reindriften, myndighetene eller forskningen tjent med.

  • Les mer: