Professor i Twitter-trøbbel

Av Forskerforum

Publisert 16. desember 2013

professor-i-twitter-tr-bbel


En professor i Lund fikk kritikk av ledelsen etter en krass uttalelse på det sosiale nettsamfunnet Twitter.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

SVERIGE: Ansattes ytringsfrihet er gjenstand for debatt ved Universitetet i Lund, skriver fagbladet Universitetsläraren.

En professor skrev i sommer på Twitter at han ville spytte i ansiktet på redaktøren av en islamfiendtlig avis.

Professoren beklaget kort tid etter ordvalget, men debatten har fortsatt ved universitetet. Ledelsen kalte professoren inn på teppet med begrunnelsen at ytringen kunne skade universitetet.

Det er imidlertid svensk lov, ikke hva som er skadelig for universitetet, som avgjør hva en professor kan si, innvender professor Erik J. Olsson i Academic Rights Watch.