Professor ønskjer høgast mogleg generelle tillegg i lokale lønsforhandlingar

På veg inn i dei lokale lønsforhandlingane går diskusjonen om kva strategi fagforeningane skal velje.