Professorer misfornøyd med Finlands utdanningspolitikk

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 28. april 2016

- Professorene har rett, sier utdanningsministeren.

I en undersøkelse blant 932 finske professorer svarer 91,6 prosent at regjeringen delvis eller helt har mislykkes i sin politikk for høyere utdanning, ifølge Helsinki Times. Ikke mer enn åtte prosent svarer at regjeringen delvis eller helt har lykkes, viser undersøkelsen gjennomført av avisen Helsingin Sanomat.

Ikke glad for å kutte

Overraskende nok støtter statsråd for utdanning og kultur Sannu Grahn-Laasonen konklusjonen.

– Professorene har rett. Ingen er av den oppfatning at å kutte i utdanning og forskning er gode nyheter, skriver hun i sin blogg. Universitetssektoren ligger an til kutt i offentlige overføringer på rundt 500 millioner euro.

– Ingen i vårt samfunn håper på at de vil bli rammet av kutt, og ingen er glad for å måtte kutte, legger Grahn-Laasonen til.

Alvorlig situasjon

Hun minner samtidig om at Finland er i en alvorlig økonomisk situasjon, og har måttet øke sin utenlandsgjeld med fem milliarder euro for å finansiere velferdstjenester, at 400000 er arbeidsløse og at Finlands kredittrating har blitt nedgradert. Samtidig understreker hun at universitetene har en bedre finansiering i dag enn i forrige tiår.

– Universitetsbudsjettene vil ikke kollapse, men deres realverdi vil synke til nivået i 2009, etter en lengre periode med vekst. Ikke på grunn av kamp mot utdanning, men på grunn av vår gjelds- og inntektsfordeling, skriver hun.