Rådgiver

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser. Forskerforbundet har ca. 22.000 medlemmer. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforbund for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Rådgiver 

Det er ledig fast stilling som rådgiver i Forskerforbundets organisasjonsavdeling. Avdelingen har ansvaret for medlemsrekruttering, tillitsvalgtopplæring og organisasjonsutvikling. Avdelingen består av 4 årsverk samt en avdelingsleder.

Sentrale oppgaver for avdelingen er kontakt med lokallag og foreninger, representantskaps- og landsrådsmøter, sentrale kurs og sektorseminarer. I tillegg følger medlemsrekruttering, medlemsfordeler samt tildeling og regnskapsmessig avslutning av lokale OU-, prosjekt- og reisemidler.

Som rådgiver vil du arbeide med organisasjonssaker med særlig vekt på kursadministrative oppgaver. Vi kan tilby interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgavene består blant annet av

 • Planlegging av forbundets sentrale kurs
 • Bestille reiser, kurs- og konferanselokaler
 • Administrasjon av kurs, derav påmeldinger, materiell, faktura og regninger
 • Behandle søknader om kurs-, prosjekt- og reisemidler fra lokallag og fagpolitiske foreninger og følge opp tildelingene
 • Løpende oppgaver i med kursadministrasjon

Vi søker en person med

 • Bachelor eller tilsvarende realkompetanse
 • God kunnskap om Microsoft Office
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Dessuten vil vi vektlegge kunnskap om/erfaring med

 • Erfaring fra saksbehandling
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid eller kursadministrasjon
 • God tall- og systemforståelse med medlemssystemet Winorg og filbehandlingssystemet DM
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Forskerforbundet søker en serviceinnstilt, engasjert og utadvendt person.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til organisasjonssjef Joar Flynn Jensen 21 02 34 17 / 901 39 152.

Søknad med CV sendes til Forskerforbundet, postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo eller til e-post: post@forskerforbundet.no innen 13.4.18