Reaksjoner på Plan S-forslag: – Et stort fremskritt

– Dette er jo et mye bedre forslag, sier professor Kristian Gundersen, som har vært svært kritisk til Plan S.