Statsbudsjettet: Dette er hovedtrekkene

Regjeringens forskningsbudsjett for 2018 innebærer en realnedgang på 1,7 prosent.