Realveksten for forskning øker
Annonse
Annonse

Budsjettforliket:

Realveksten for forskning øker

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. november 2014

Regjeringens kuttforslag for universiteter og høyskoler ble reversert. - Vi lever godt med det, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Fakta
  • En ekspertgruppe ledet av Torbjørn Hægeland la 7. januar fram en rapport om nytt finansieringssystem for UH-sektoren.
  • Gruppen anbefaler Ã¥ innføre tre–fire-Ã¥rige utviklingsavtaler mellom departementet og hver enkelt institusjon.
  • Avtalene skal sette kvalitative mÃ¥l for kvalitet, samspill med samfunns- og næringsliv og utvikling av institusjonens profil.
  • Avtalene skal knyttes opp mot fem prosent av grunnbevilgningen.
  • Høringsfrist er 9. februar.

– Et veldig godt budsjettforslag er blitt enda bedre med det forliket som er forhandlet frem, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.

Høyere realvekst enn før

Annonse

Kunnskapsdepartementet har begynt å regne på konsekvensene av budsjettforliket for forskning og høyere utdanning. Endringer over flere departements budsjetter påvirker forskningssektoren. Foreløpige tall, som Forskerforum har fått tilgang til, viser at endringene i forliket øker realveksten for forskning og utvikling (FoU) fra 4,2 til 4,5 prosent.

Totalt øker forskningspostene med om lag 90 millioner kroner sammenliknet med regjeringens budsjettforslag.

– Hvis man vil gi seg inn på sammenlikninger er det en betydelig høyere realvekst enn i årene før vi kom i posisjon, sier Haugstad og viser til at den gjennomsnittlige realveksten for 2014 og 2015 ligger an til å bli 4,25 prosent. I perioden 2006-2013 var realveksten 3,8 prosent ifølge Kunnskapsdepartementets beregninger.

Reversert studieavgift

Samtidig har regjeringen gått på en politisk smell ved at forslaget til innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området ble fjernet. Venstre og Krf gikk for andre år på rad mot innføring av studieavgift. Det øker universitetenes og høyskolenes budsjetter med 80,5 millioner kroner til neste år, sammenliknet med regjeringens budsjettforslag.

– Enkelte av forslagene til kutt er reversert. Vi la fram forslaget om å åpne for studieavgifter fordi vi mente det var en riktig prioritering. Samtidig lever vi veldig godt med at samarbeidspartiene i Stortinget har valgt å reversere det, sier Haugstad.