Regjeringen åpner tilsyn med Westerdals

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. september 2016

Skal lete etter flere ulovlige transaksjoner.

(Artikkelen er oppdatert.)

– Vi vil være sikre på at alle lover og regler blir fulgt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet (KD) skriver i en pressemelding tirsdag at departementet åpner tilsyn med Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (WOACT). Så langt har departementet gransket en rekke enkeltsaker ved høyskolen, men en ny tilsynsenhet skal nå gjennomføre en mer helhetlig gransking.

Var ikke klar over tilsyn

− Vi vil kontrollere om handel med varer og tjenester og finansielle transaksjoner blir gjort slik loven krever. Vi vil også se nærmere på om fusjoner og andre omorganiseringer er i tråd med lovens krav om at skoler som får statstilskudd ikke kan gi økonomisk utbytte, sier Isaksen.

Westerdals opplyser til Forskerforum at høyskolen ikke er informert om at det blir åpnet tilsyn annet enn gjennom pressemeldingen. Så langt har høyskolen ikke mottatt noe eget varsel fra KD, og har derfor ikke så mye kjennskap til saken. Rektor Tine Widerøe peker på at forholdene høyskolen har blitt bedt om å gjøre rede for så langt gjelder den tidligere skolen Westerdals School of Communication, før fusjonen som førte til opprettelsen av den nåværende høyskolen Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

– Vi har forståelse for at Kunnskapsdepartementet ønsker en samlet oversikt over sakskomplekset og vi ønsker å samarbeide med Kunnskapsdepartementets nye tilsynsenhet, sier rektor Tine Widerøe i en e-post til Forskerforum.

Krever millioner tilbakebetalt

Tilsynsaken kommer i kjølvannet av de avsløringer om driften av Westerdals som har kommet frem i Dagens næringsliv i 2015. Anton B. Nilsen-konsernet som eier den private høyskolen skal gjennom fusjoner ha klart å ta ut verdier fra skoledriften. Private høyskoler som mottar statstilskudd har ikke anledning til å ta ut utbytte eller verdier fra skoledrift.

Kunnskapsdepartementet krever derfor 34,8 millioner kroner i statstilskudd tilbakebetalt, og utelukker heller ikke at det kan komme flere tilbakebetalingskrav senere. Departementet krever også 21 millioner kroner i erstatning fra høyskolen fordi elever har fått studiestøtte de ikke hadde krav på.

Ny tilsynsenhet

KD har anmeldt flere forhold ved Westerdals til Økokrim, men i tillegg er det opprettet en ny tilsynsenhet som skal føre tilsyn med private høyskoler og fagskoler. Tilsynsenheten har i første omgang bedt Westerdals om å levere en rekke opplysninger, med frist til 1. november, som skal danne grunnlag for tilsynet. Det er særlig transaksjoner med nærstående tilsynsenheten ønsker å se på. Det kan for eksempel handle om husleie og drift og vedlikehold av bygg, skriver KD.

− Tilsynsenheten har fått tilført ressurser slik at vi skal kunne følge opp de private høyskolene og fagskolene bedre. Formålet er å finne ut om høyskolen følger reglene, slik at pengene kommer studentene til gode. Hvis vi avdekker feil, må disse rettes opp, sier Isaksen.