– Regjeringen behandler høyskolen som en underliggende etat, ikke som en høyskole

To ansattrepresentanter har trukket seg fra styret ved Politihøgskolen. – Vi vet ikke hva som skjer neste gang styret treffer et vedtak, om det blir respektert eller ikke respektert, sier Kristina Kepinska Jakobsen.