– Lærere som har undervist i matematikk i flere år blir «avsertifisert».

Statssekretær Bjørn Haugstad har et debattinnlegg 18. januar som delvis er et tilsvar på min kronikk i Forskerforum 5. januar 2017. Jeg synes det er prisverdig at statssekretæren responderer på min kronikk, men det er ikke ønskelig at Forskerforbundets forening for lærerutdanning (FFL) blir tillagt meninger foreningen ikke har.
I sitt debattinnlegg undrer Haugstad seg over at «Knut Ole Lysø i Forskerforbundets forening for lærerutdanning kritiserer regjeringens tiltak for å heve kvaliteten på læreryrket og gjøre yrket mer attraktivt. Han presenterer videreutdanning av lærere som en tvangstrøye og som et onde». Jeg skjønner godt at Haugstad undrer seg, for dette har jeg ikke sagt. Med henhold til videreutdanning av lærere, betraktes dette som et gode, også lærerutdannere har behov for det, men det jeg kritiserte var «avsertifiseringen» av lærere som har undervist i matematikk i flere år! «Tvang» ble av undertegnede kun benyttet i forbindelse med innføring av den nasjonale deleksamenen i matematikk; en unødvendig «utvekst» hvis uheldige ringvirkninger ble gjort rede for i kronikken.

Les Knut Ole Lysøs første kronikk her

 
Jeg tviler ikke på at regjeringens tiltak har til hensikt å forbedre lærerutdanningen. Men den bør også være opptatt av å lytte til hva fagmiljøet mener kan bidra til økt kvalitet. I stedet innkasserer statssekretæren «seieren» på forskudd ved å hevde: «Derfor forbedrer vi lærerutdanningen fra og med høsten». Ved tidligere HiST hadde vi en frivillig påbygning til master i matematikk der det var satt et karakterkrav for å komme inn. En konsekvens av regjeringens innføring av integrert masterutdanning fører til at karakterkravet bortfaller samtidig med at masterløpet i matematikk inneholder 30 studiepoeng mindre matematikk. «Derfor forbedrer vi lærerutdanningen» – også i matematikk?

Les også: 

Forfeilet karakterkrav