.
Kunnskapsdepartementets oversikt over allerede fusjonerte institusjoner og forestående fusjoner. Trykk på bilde for å se det større.
Kunnskapsdepartementets oversikt over allerede fusjonerte institusjoner og forestående fusjoner. Trykk på bilde for å se det større.

– Med denne fusjonen faller svært mange brikker på plass i det som er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Presset over

Høyskolene i Hedmark og Lillehammer vedtok på styremøter 28. september å slå seg sammen til én høyskole fra nyttår, under navnet Høgskolen i Innlandet. Fredag 14. oktober godtok regjeringen fusjonssøknaden. Dermed er også mye av fusjonsarbeidet til regjeringen fullført, som har resultert i et radikalt endret universitets- og høyskolelandskap. På få år har 33 statlige universiteter og høyskoler blitt til 21.

Mandag denne uken gjestet statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad 50-årsjubileet til Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale (FFTA). Haugstad ga uttrykk for at regjeringens press på institusjonene om å slå seg sammen nå er slutt.

– Vi er nå ferdig med den politisk påtrykkede strukturprosessen, sa Haugstad i sin tale til FFTA.  – Det betyr overhodet ikke at jobben er gjort. Det er nå den begynner for dere.

Mye arbeid gjenstår

Han understreket at krevende prosesser som fusjoner bør gjennomføres så raskt som mulig, av hensyn til de ansatte.

– Den slags omstillingsprosesser er krevende, og derfor er det viktig å gjennomføre dem så raskt som forsvarlig er, så det ikke trekker ut i langdrag. Samtidig må det ikke gå for fort, men den balansen opplever vi i Kunnskapsdepartementet at institusjonene er bevisst på.

Rektor ved Høgskolen i Hedmark Anna Linnea Ottosen erkjenner også at det er mye som gjenstår for å fusjonere de to høyskolene.

– Selv om vi har en stor jobb foran oss har jeg stor tiltro til at vi skal klare den dugnaden dette blir, uttaler hun i forbindelse med fusjonsvedtaket.

– Når det gjelder studentene skal vi ha som mål at de merker minst mulig under selve omstillingsprosessen; vi får jobbe i kulissene mens den daglige studentrelaterte virksomheten går som før, sier hun.